Dấu ấn của Max100 Vinaphone trong thời gian qua

Có thể nói, trong suốt 10 năm phát triển Max100 Vinaphone  vừa rồi, trước sự bùng nổ và có sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực mạng viễn thông, nhiều chính sách quản lý cũng đã được xây dựng để đón đầu và đuổi kịp với sự phát triển ấy đã giúp cho ngành viễn thông tại Việt Nam đã có được một bản hành lang pháp lý khá đầy đủ.

Trước đây ở Việt Nam hầu hết người ta thường kêu ca bốn vấn đề về mạng viễn thông gói Max100 Vina . Một là liên quan đến các vấn đề cấp phép, độc quyền trên thị trường khi mà chỉ cấp phép cho 1-2 doanh nghiệp đã cung cấp dịch vụ. Vấn đề thứ hai đó chính là giá cước. Nói đến Việt Nam thời gian trước đây người ta kêu giá cước viễn thông khá cao. Thứ ba, trước đây nói đến viễn thông chính là nói đến vấn đề chất lượng: Nghẽn, tắc. Và lần cuối cùng là vấn đề kết nối lại Max100 Vinaphone  giữa các doanh nghiệp cùng với nhau.

nhìn lại gói max100 vinaphone

Thế nhưng, cho đến giờ, những vấn đề đó đều đã được các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp phải giải quyết tốt trong thời gian mới vừa qua. Một trong những yếu tố giúp cho toàn thị trường viễn thông Max100 Vinaphone dần phát triển có sự… “trật tự” và đi vào chiều sâu đó đều là chính sách quản lý trong lĩnh vực đã được thực hiện ban hành.

Sau nhiều năm ấp ủ và đang xây dựng Max100 Vinaphone , Luật Tần số vô tuyến điện và cả Luật Viễn thông, hai bộ luật đầu tiên của các lĩnh vực viễn thông của Việt Nam cũng đã chính thức được kỳ họp thứ 6, tại Quốc hội khóa XII thông qua. Hai Luật cũng đã có sự chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2010.

Theo lời Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ông Lê Nam Thắng, sự ra đời của Luật Viễn thông cũng đã thực sự là hành lang pháp lý, “cây gậy” của chính nhà quản lý cũng như mọi doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực Max100 Vinaphone . Các doanh nghiệp cũng thuộc mọi thành phần kinh tế hiện đều có thể tham gia cung cấp dịch vụ mạng viễn thông cũng như thiết lập hạ tầng mạng về viễn thông chứ không còn sự bó hẹp hơn nữa.

Trước khi Luật Viễn thông và cả Luật Tần số được ban hành, hàng loạt với các văn bản khác như Đề án quản lý các thuê bao trả trước… Max100 Vinaphone  được triển khai và bắt tay áp dụng cũng đã đem lại những hiệu quả đến đáng kể trong công cuộc quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước và hiệu quả về hoạt động của doanh nghiệp.

Trang chủ