Gói BIG Vinaphone

Gói BIG Vinaphone

BIG70

Dung lượng

4,8 GB

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cú pháp DATA1 BIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập.
***Dùng được cho Sim 4G

Đăng ký

BIG90

Dung lượng

7 GB

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cú pháp DATA1 BIG90 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập.
***Dùng được cho Sim 4G

Đăng ký

BIG120

Dung lượng

12 GB

Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cú pháp DATA1 BIG120 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập.
***Dùng được cho Sim 4G

Đăng ký

BIG200

Dung lượng

22 GB

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cú pháp DATA2 BIG200 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập.
***Dùng được cho Sim 4G

Đăng ký

BIG300

Dung lượng

36 GB

Giá cước 300.000 đ/30 ngày
Cú pháp DATA1 BIG300 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập.
***Dùng được cho Sim 4G

Đăng ký

Ghi chú : Các gói BIG DATA lưu lượng cực khủng của Vinaphone. Gói BIG đang được khuyến mại X2 DATA cực hấp dẫn. Chỉ dành cho thuê bao trả trước và trả sau, Sim EzCom không đăng ký được.

Cú pháp đăng ký gói BIG nhận ngay ưu đãi nhân đôi DATA thật hấp dẫn từ VinaPhone