Gói DMAX

Gói DMAX

EZMAX

Dung lượng

5 GB

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cú pháp DATA1 EZMAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Chỉ dành cho sim EZcom

Đăng ký

EZM100

Dung lượng

9 GB

Giá cước 100.000 đ/30 ngày
Cú pháp DATA1 EZM100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

KM hấp dẫn dành riêng cho sim EZcom

Đăng ký

EZM200

Dung lượng

20 GB

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cú pháp DATA1 EZM200 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

Đăng ký

D150

Dung lượng

3GB/ tháng

Giá cước 150.000 đ/3 tháng
Cú pháp DATA1 D150 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Đăng ký

D250

Dung lượng

4GB/ tháng

Giá cước 250.000 đ/6 tháng
Cú pháp DATA1 D250 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

Đăng ký

D500

Dung lượng

5GB/ tháng

Giá cước 500.000 đ/1 năm
Cú pháp DATA1 D500 gửi 1544
Cước phát sinh 200đ/MB
Chú thích

Chỉ dành cho sim EZcom của Vinaphone

Đăng ký

Ghi chú : Gói cước DMAX / SIM DATA EZ Vinaphone