Gói MAX Vinaphone

Gói MAX Vinaphone

MAX

Dung lượng

3.8GB

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cú pháp DATA1 MAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Hết dung lượng miễn cước vượt gói.
***Dùng được cho Sim 4G

Đăng ký

MAX100

Dung lượng

5.8GB

Giá cước 100.000 đ/30 ngày
Cú pháp DATA1 MAX1 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Hết dung lượng miễn cước vượt gói.
***Dùng được cho Sim 4G

Đăng ký

MAX200

Dung lượng

15GB

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cú pháp DATA1 MAX2 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Hết dung lượng miễn cước vượt gói.
***Dùng được cho Sim 4G

Đăng ký

MAX300

Dung lượng

30GB

Giá cước 300.000 đ/30 ngày
Cú pháp DATA1 MAX3 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Hết dung lượng miễn cước vượt gói.
***Dùng được cho Sim 4G

Đăng ký

Ghi chú : Cách đăng ký các gói MAX Vinaphone trọn gói,