GÓI MI

GÓI MI

M10

Dung lượng

200MB

Giá cước 10.000 đ/Tháng
Cú pháp DATA1 M10 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

Đăng ký

M25

Dung lượng

600MB

Giá cước 25.000 đ/Tháng
Cú pháp DATA1 M25 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

Đăng ký

M50

Dung lượng

1.2MB

Giá cước 50.000 đ/Tháng
Cú pháp DATA1 M50 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

Đăng ký

Ghi chú : Khi sử dụng hết lưu lượng, hệ thống sẽ tính phí 0,5đ/Kb

Gói cước giới hạn dung lượng truy cập. Hết dung lượng miễn phí cước phát sinh 0,5đ/Kb. Dưới đây là các gói : M10, M25, M50, M12